„Oddychać Imieniem” – wielkopostne rekolekcje o. Maksymiliana Nawary OSB

„Oddychać Imieniem” to tytuł rekolekcji wielkopostnych skierowanych do wszystkich osób. Bedą poświęcone będą modlitwie jezusowej, czyli tzw. modlitwie serca, opartej na słowach z Ewangelii: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. Rekolekcje wygłosi o. Maksymilian Nawara – benedyktyn z opactwa w Lubiniu. Rozpoczęcie w niedzielę, 11 marca na wszystkich Mszach Świętych (z wyjątkiem akademickiej o godz. 19.00).W tygodniu, w dniach od 12 do 14 marca (od poniedziałku do środy), zapraszamy na Mszę z kazaniem rekolekcyjnym o godz. 12.00 oraz na Mszę  Świętą z homilią o godz. 18.00 i po niej na konferencję.